310x80.png

 

 

Taal en rekenen op maat: voorbeeld vanuit praktijkonderwijshttp://passendeperspectieven.slo.nl/taal-en-rekenen-op-maat-voorbeeld-vanuit-praktijkonderwijsTaal en rekenen op maat: voorbeeld vanuit praktijkonderwijs2018-09-17T22:00:00Z​​De docenten van Praktijkonderwijs Parkstad Limburg werken aan een nieuw onderwijsprogramma. De uitwerkingen van de referentieniveaus taal en rekenen die SLO voor het praktijkonderwijs heeft ontwikkeld, komen daarbij goed van pas.
`Mondeling op Maat`: een observatie-instrument voor mondelinge taalvaardigheidhttp://passendeperspectieven.slo.nl/mondeling-op-maat-oberservatieinstrument`Mondeling op Maat`: een observatie-instrument voor mondelinge taalvaardigheid2017-11-15T23:00:00ZDit instrument is bedoeld voor (speciaal)(basis)scholen die het belangrijk vinden om de mondelinge taalvaardigheid te bevorderen maar die het lastig vinden om deze vaardigheden voor hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doelgericht in kaart...

Onze expoerts
Wat & waarom? Achtergrondinformatie