Webinar leerroutes taal en rekenen586417-8-2019 23:57:563368htmlFalseaspxSommige leerlingen halen niveau 1F niet op 12-jarige leeftijd… En daarna ook 2F niet in het vervolgonderwijs. In elke klas zitten leerlingen die moeite hebben met taal en rekenen en daarom de fundamentele doelen van het referentiekader niet halen.Website artikelpagina
`Mondeling op Maat`: een observatie-instrument voor mondelinge taalvaardigheid3751517-8-2019 23:57:56757htmlFalseaspxDit instrument is bedoeld voor (speciaal)(basis)scholen die het belangrijk vinden om de mondelinge taalvaardigheid te bevorderen maar die het lastig vinden om deze vaardigheden voor hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doelgericht in kaart...Nieuwspagina
Wat en waarom?4580517-8-2019 23:57:565159htmlFalseaspxPassende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen.Website artikelpagina
Passende perspectieven po/s(b)o4582217-8-2019 23:57:5624536htmlFalseaspxScholen zullen leerlingen die 1F naar verwachting niet halen op 12-jarige leeftijd een passend taal- en rekenaanbod moeten bieden. Daarvoor moeten inhoudelijke keuzes gemaakt worden. SLO heeft materialen ontwikkeld die helpen bij die keuze.Website artikelpagina
Praktijkonderwijs4582317-8-2019 23:57:5610503htmlFalseaspxHet hele onderwijsveld, van primair en speciaal (basis-)onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs, heeft te maken met de referentieniveaus, dus ook het praktijkonderwijs. Website artikelpagina
VMBO-bb/kb4582417-8-2019 23:57:5610192htmlFalseaspxSLO heeft leerroutes voor taal en rekenen ontwikkeld om vmbo-scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die moeite hebben om het beoogde fundamentele niveau te behalen...Website artikelpagina
Leerroutes taal en rekenen4582517-8-2019 23:57:5625847htmlFalseaspxOp elke school en in iedere klas zitten wel leerlingen die moeite hebben met fundamentele doelen van het Referentiekader taal en rekenen. Leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld, en die naar verwachting 1F of 2F niet zullen halen..Website artikelpagina
Onze experts4582817-8-2019 23:57:561261htmlFalseaspxHeeft u vragen over (de implementatie van) Passende perspectieven ? Stel ze aan één van de experts van SLO of een onderwijsadviseur in de regio. Zij helpen scholen, instellingen en onderwijsbegeleiders graag.Website artikelpagina
Passende perspectieven in de praktijk4583117-8-2019 23:57:565263htmlFalseaspxSLO heeft een implementatiemap taal/rekenen ontwikkeld voor onderwijsadviseurs, schoolbegeleiders en nascholers die met s(b)o-scholen werken aan schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering van taal-/ rekenonderwijs.Website artikelpagina
Veelgestelde vragen4583217-8-2019 23:57:561651htmlFalseaspxWebsite artikelpagina