‚Äč310x80.png
Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo bovenbouw kb
  • vmbo onderbouw kb
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Wat en waarom?

8-4-2016

Passende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen.

Het doel is om het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen. Hoe? Door het beschrijven van doelen en leerroutes die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Hiermee krijgen scholen houvast bij het formuleren van een passend onderwijsaanbod voor verschillende groepen leerlingen. Zodat ook deze groepen leerlingen verder komen dan nu het geval is.