310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo bovenbouw kb
  • vmbo onderbouw kb
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs

`Mondeling op Maat`: een observatie-instrument voor mondelinge taalvaardigheid

16-11-2017

​Dit instrument is bedoeld voor (speciaal)(basis)scholen die het belangrijk vinden om de mondelinge taalvaardigheid te bevorderen maar die het lastig vinden om deze vaardigheden voor hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doelgericht in kaart te brengen. Doel van het instrument is dan ook om deze scholen handvatten te geven bij het in beeld brengen van de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid.

`Mondeling op Maat` is een observatie-instrument om de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften formatief te kunnen evalueren. Er is zowel een papieren versie als een digitale versie ontwikkeld. Het instrument is ingebed in Passende perspectieven taal.

Contactpersoon