310x80.png
Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo bovenbouw kb
  • vmbo onderbouw kb
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Onze experts

8-4-2016

Heeft u vragen over Passende perspectieven ? Stel ze aan één van de experts van SLO. Zij helpen scholen, instellingen en onderwijsbegeleiders met vragen over Passende perspectieven taal en rekenen.

Wilt u bij de invoering van Passende perspectieven ondersteund worden door een expert in de regio? Neem dan contact op met één van de onderwijsadviseurs. Bekijk hun expertise en ervaring in het begeleiden van scholen op het gebied van taal/rekenen en Passende perspectieven.