Belinda Terlouw

19-1-2016
​Hogeschooldocent Rekenen-Wiskunde & Didactiek, Trainer, Consultant
Katholieke Pabo Zwolle

 

Expertise

  • projectleider en ontwikkelaar van Kijken naar Kinderen. E​en methodiek om leerkrachten te helpen hun reken-wiskundeonderwijs te optimaliseren. Het is een reflectiemiddel en een didactisch middel waarbij foto en film worden gebruikt;
  • opleider van pabostudenten en begeleider van scholen bij het reken-wiskundeonderwijs;
  • opleider van rekencoördinatoren en begeleider van een netwerk voor deze doelgroep;
  • visie: in de begeleiding zijn de doelgroepen mederegisseur van wat er in gang wordt gezet. Mijn credo: Be the change you want to see in the world (Gandhi);
  • expertise ook op het gebied van Speciaal Rekenen, en het  implementeren van het ERWD-protocol;
  • verzorgen van lezingen en workshops in het kader van eerder genoemde aspecten.

Ervaring Passende Per​spectieven Rekenen

  • lid van de expertgroep passende perspectieven;
  • betrokken bij de ontwikkeling van het implementatiedraaiboek Passende Perspectieven;
  • begeleider van de implementatie van Passende Perspectieven in SO en SBO-scholen;
  • medeoprichter en leider van een netwerk Passende Perspectieven.