Belinda Terlouw

19-1-2016
​Hogeschooldocent Rekenen-Wiskunde & Didactiek, Trainer, Consultant
Katholieke Pabo Zwolle

 

Expertise

 • projectleider en ontwikkelaar van Kijken naar Kinderen
  (www.kijkennaarkinderen.nl), een methodiek om leerkrachten te helpen hun reken-wiskundeonderwijs te optimaliseren. Het is een reflectiemiddel en een didactisch middel waarbij foto en film worden gebruikt;
 • opleider van pabostudenten en begeleider van scholen bij het reken-wiskundeonderwijs;
 • opleider van rekencoördinatoren en begeleider van een netwerk voor deze doelgroep;
 • visie: in de begeleiding zijn de doelgroepen mederegisseur van wat er in gang wordt gezet. Mijn credo: Be the change you want to see in the world (Gandhi);
 • expertise ook op het gebied van Speciaal Rekenen, en het  implementeren van het ERWD-protocol;
 • verzorgen van lezingen en workshops in het kader van eerder genoemde aspecten.

Ervaring Passende Per​spectieven Rekenen

 • lid van de expertgroep passende perspectieven;
 • betrokken bij de ontwikkeling van het implementatiedraaiboek Passende Perspectieven;
 • begeleider van de implementatie van Passende Perspectieven in SO en SBO-scholen;
 • medeoprichter en leider van een netwerk Passende Perspectieven.