Bronja Versteeg

19-1-2016
Rekenexpert
Rekenkracht

 

Expertise

Functie
 • adviseur en begeleider van scholen bij de versterking van hun reken-wiskundeonderwijs.
Betrokken bij:
 • protocol ERWD: voorlichting, opleiding rekenspecialist en schoolspecifieke scholing;
 • referentieniveaus: omgaan met zwakke rekenaars;
 • rekenexpert voor School aan Zet voor rekenzwakke scholen en SBO;
 • passende Perspectieven in BaO, SBO en SO;
 • vertaling Passende Perspectieven naar methoden (uitwerkingen);
 • advies over en begeleiding van invoering nieuwe rekenmethode.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

Invoering Passende perspectieven gecombineerd met:
 • ​​opstellen van een doelgericht ontwikkelingsperspectief;
 • invoering van een nieuwe methode;
 • loslaten van de methode;
 • versterking van de rekeninstructie (didactiek);
 • omgaan met verschillen binnen de instructiegroep;
 • praktisch rekenen in de bovenbouw;
 • uitwerkingen van De Wereld in Getallen, Pluspunt en Alles Telt op leerroute 1, 2 en 3