Carla Compagnie

19-1-2016
​​​Docent Master Educational Needs (MEN)
Onderwijsadviseur rekenen-wiskunde
Hogeschool Windesheim Zwolle

 

Expertise

  • expertise op het gebied van rekenen-wiskunde in het primair onderwijs
  • ontwikkeling en uitvoering van post-hbo-opleidingen (rekencoördinator, remedial teacher, leer- en gedragsspecialist);
  • opgeleid als orthopedagoog en afgestudeerd op rekenproblemen. In mijn dagelijks werk leg ik regelmatig de link met rekenproblematiek en het S(B)O.

Dagelijkse werkzaamheden:

  • ​verzorgen van rekenmodulen in de master SEN (het MOC is lesplaats van Windesheim voor de master SEN);
  • teamscholingen over rekenonderwijs verzorgen op scholen voor primair en voortgezet onderwijs (op offerte-basis);
  • training en begeleiding verzorgen in onderzoeksprojecten over reken-wiskundeonderwijs met universiteiten / Hogescholen.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • begeleiden van een pilotschool in opdracht van de SLO;
  • in de pilotfase van het project ervaring opgedaan in een SBO-school met het uitvoeren en implementeren van passende perspectieven voor rekenen;
  • als co-auteur meegewerkt aan het draaiboek/ de implementatiemap Passende Perspectieven Rekenen voor begeleiders (opdrachtgever: SLO);
  • verzorgen trainingen passende perspectieven voor Taal en Rekenen in het cursusaanbod van het Marnix Onderwijscentrum (Utrecht).