Corine Ballering

19-1-2016
Consultant
CPS

 

Expertise

  • implementeren van doorlopende leerlijnen taal;
  • begeleiden van scholen op het gebied van effectief taal-leesonderwijs;
  • opleiden en begeleiden van taalcoördinatoren;
  • verzorgen van cursussen op het gebied van docentvaardigheden, zoals activerende, taalgerichte didactiek;
  • begeleiden van taalverbeteringstrajecten in het voortgezet onderwijs.

Ervaring Passende Perspectieven Taal

  • lid van de expertgroep Passende Perspectieven;
  • betrokken bij de ontwikkeling van het implementatiedraaiboek Passende Perspectieven;
  • begeleider van de implementatie van Passende Perspectieven in SO en SBO-scholen.