Hanneke Wentink

19-1-2016
Lector Functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen
Saxion Hogeschool

 

Expertise

  • uitvoeren van praktijkgericht onderzoek gericht op onderwijs in schriftelijke taalverwerving aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • begeleiden van scholen bij de invoering  van taal- en leesverbetertrajecten;
  • auteur van Protocollen Leesproblemen en ​​Dyslexie voor het regulier en speciaal basisonderwijs.

Ervaring Passende Perspectieven Taal

  • lid van de expertgroep Passende Perspectieven;
  • begeleider van de implementatie van Passende Perspectieven in SO en SBO-scholen en schoolbesturen;
  • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling Leerroutes taal;
  • medeontwikkelaar van Maatwerkaanpassingen.