Hans van 't Zelfde

19-1-2016
Onderwijstechnoloog, docent RWD, schoolbegeleider, adviseur voor KPO rekenlab
Hogeschool Avans / AVANS+

 

Expertise

  • het begeleiden van  scholen bij rek​​enverbetertrajecten op (speciaal)basis- en speciaal onderwijsscholen, invoeren van rekenmethoden en passende perspectieven, uitvoeren van audits met betrekking tot rekenen en onderwijskunde;
  • onderwijs verzorgen aan Pabo-studenten, leerkrachten van basisscholen en voortgezet onderwijs en post-hbo opleidingen zoals de opleiding rekencoördinator;
  • onderzoeker waarbij onderzocht wordt hoe met behulp van eye-tracking het klassenmanagement van studenten en leerkrachten verbeterd kan worden;
  • supervisor en werkzaam geweest bij de PO-raad bij rekenverbetertrajecten.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • het uitvoeren van de pilots op drie SBO scholen en bij twee rekenzwakke kinderen in het basisonderwijs. In één SBO school zijn passende perspectieven opgenomen als zijnde leidend in het onderwijsaanbod;
  • auteur van een hoofdstuk bij de profielbeschrijving  van passende perspectieven.