Henk Logtenberg

19-1-2016
Rekenexpert PO – SO - VO – MBO in Europees en Caribisch Nederland
CPS Onderwijsontwikkeling en advies

 

Expertise

  • rekenexpert met werkzaamheden: rekenconsultancy, uitvoering van rekenverbetertrajecten, en de implementatie van ERWD-Protocol, referentieniveaus, passende perspectieven, rekenwerkgesprek;
  • trainer in het traject Gedifferentieerd Reken-Wiskunde Onderwijs van de Universiteit van Utrecht;
  • lesson Study specialist (methodiek voor teamleren bij instructie);​​
  • ontwikkelaar van rekenspelen.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • lid van de expertgroep passende perspectieven;
  • adviseur van scholen bij de afstemming tussen de rekenmethode en de leerroutes van passende perspectieven;
  • uitvoerder van Lesson Study als middel bij de implementatie van passende perspectieven.