Ina Cijvat

19-1-2016
​​​​Senior adviseur
Expertis

 

Expertise

  • expertise en praktijkervaring op het gebied van integrale schoolontwikkeling, opbrengstgericht werken en effectief lees- en rekenonderwijs. Mijn drijfveer is: met elkaar nóg beter onderwijs realiseren, door wetenschappelijk onderzoek aan de dagelijkse praktijk te verbinden;
  • begeleiding van scholen en besturen bij het realiseren van goed onderwijs;
  • het geven van workshops, masterclasses en presentaties over duurzame schoolontwikkeling, reken- en leesonderwijs, excellentie;
  • het schrijven van publicaties:​
    - Basisschoolmanagement: De schoolleiding en ouderbetrokkenheid
    - Boek: Duurzame schoolontwikkeling.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • werken met Passende Perspectieven Rekenen in het SO en deze verbinden aan goed rekenonderwijs, werken met groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven.