Jenneken van der Mark

19-1-2016
ā€‹Onderwijsadviseur po/vo
Rekenspecialist

 

Expertise

  • werken met leerkrachten aan het krachtiger worden in het maken van keuzes in de rekenles;
  • met leerkrachten op zoek naar de kracht van een rijke leeromgeving en een betekenisvolle context binnen rekenen;
  • differentiatie, wat is dat eigenlijk eā€‹ā€‹n hoe kun je dat het best organiseren? Zodat ieder kind elke dag leert?;
  • samen met leerkrachten kijken naar kinderen, observeren als uitgangspunt van afstemmen.
  • docent op de pabo met in het onderwijs aandacht voor de didactische opbouw, de modellen uit het ERWD protocol.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • binnen het reguliere basisonderwijs op zoek naar de vraag wat te doen met leerlingen die 1F niet halen. Passende perspectieven helpt en geeft inzicht in het wat, nu nog veel te doen met het hoe!;
  • begeleiding binnen het regulier basisonderwijs van leerkrachten en ib'ers. De uitdaging in de begeleiding ligt op de herkenning van de doelen uit de doelenlijsten in de methodestof, daar keuzes in maken en het besef dat er geschrapt mag worden!