Karin van de Mortel

19-1-2016
Principal consultant
CPS

 

Expertise

  • ondersteunen van scholen bij leesonderwijs (in onderbouw, bovenbouw);
  • begeleiden van scholen bij het stimuleren van lezen in het spec​​​iaal basisonderwijs;
  • verzorgen van cursussen op het gebied van gedifferentieerde instructievaardigheden, organisatie en klassenmanagement;
  • auteur van diverse publicaties en artikelen met betrekking tot het leesonderwijs en het begrijpend lezen in het bijzonder.

Ervaring Passende Perspectieven Taal

  • lid van de expertgroep Passende Perspectieven;
  • begeleider van de implementatie van Passende Perspectieven in SO en SBO-scholen.