Maaike Verschuren

19-1-2016
Procesconsultant / trainer
Katholieke Pabo Zwolle

 

Expertise

  • inspireren en trainen van schoolteams op het gebied van rekenwiskunde didactiek;
  • verzorgen van d​​e opleiding tot coördinator rekenen aan de KPZ;
  • rekenexpert bij School aan Zet verbonden aan de intensieve rekenverbetertrajecten;
  • coaching directeuren, MT en rekencoördinatoren bij het neerzetten van doelgericht rekenonderwijs in (speciaal) basisonderwijs;
  • ontwikkeling van materiaal rondom de Rijke Rekenomgeving binnen het project Speciaal Rekenen.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • lid van de expertgroep Passende Perspectieven;
  • begeleider van de implementatie van Passende Perspectieven in SO en SBO-scholen.