Nina Boswinkel

19-1-2016
​​​​Adviseur en coach van leerkrachten basis- en speciaal(basis)onderwijs bij het vormgeven van rekenonderwijs.

 

Expertise

 • advies over, onderzoek naar en ontwikkeling voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met name op het gebied van de referentieniveaus;
 • stimuleren en inspireren van scholen en begeleiders SO, SBO en regulier PO;
 • klankbordgroep en stuurgroep Masterplan Dyscalculie;
 • auteur Digilijn rekenen (www.digilijnrekenen.nl);
 • auteur rekeninhoud STAP (SLO Tool Arrangementen Plannen);
 • onderzoek doen naar de invloed van toenemende technologisering op de inhoud van rekenonderwijs.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen


 

Als projectleider van Passende perspectieven – rekenen voor SO, SBO en PO bestaan mijn werkzaamheden uit:
 • visieontwikkeling en ideevorming;
 • ontwerper van overzichten leerroutes;
 • voorzitter expertgroepbijeenkomsten en veldadviesgroep;
 • begeleiden van pilot naar implementatie van producten op drie scholen;
 • medeontwikkelaar 'Implementatiemap Passende perspectieven voor onderwijsadviseurs' ;
 • bewaken van voortgang project.
Als projectleider van Passende perspectieven - rekenen voor het Praktijkonderwijs en het vmbo (incl VSO) en mbo bestaan mijn werkzaamheden uit:
 • verkenning mogelijkheden leerroutes in Praktijkonderwijs, vmbo en vso;
 • doorontwikkelen leerroute 3 tot doelenlijsten en concretiseringen tbv Praktijkonderwijs;
 • doorontwikkelen leerroute 2 tbv vmbo/vso en mbo;
 • voorzitter van expert- en veldadviesgroep;
 • ​bewaken van voortgang project.