Paula Eversdijk

19-1-2016
Zelfstandig onderwijsadviseur

Expertise

  • begeleiden en adviseren van scholen (PO/VO) bij taalverbetertrajecten​​​;
  • ondersteunen van scholen/docenten bij het afstemmen van leerstofaanbod op referentieniveaus, en het opstellen van ontwikkelingsperspectief;
  • verzorgen van nascholingscursussen op lees- en taalonderwijs, leerlingenzorg, gedragsproblematiek, handelingsgericht werken, klassenmanagement.

Ervaring Passende Perspectieven Taal

  • lid van de expertgroep Passende Perspectieven;
  • begeleider van de implementatie van Passende Perspectieven in SO en SBO-scholen.