Ria Brandt

19-1-2016
​​​Expertise
  • onderwijsontwikkeling en advies met specialisatie referentieniveaus rekenen, gecertificeerd trainer van de ‘7 habits’ en ‘the leader in me’ van S. Covey;
  • als rekenonderwijsspecialist en adviseur van het Steunpunt taal en rekenen ben ik betrokken bij de invoering van de referentieniveaus rekenen op scholen;
  • begeleider van scholen bij de school-  en leiderschapsontwikkeling en implementatievraagstukken;
  • onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW naar doorlopende leerlijnen po-vo en vo-vervolgopleidingen, opbrengstgericht rekenen, excellent rekenen;
  • enkele publicaties: Grijp de rekenkansen, Meten met maten, Doorlopende leerlijnen po-vo, Opbrengstbewust handelen, Differentiëren naar instructiebehoefte, Hoe leren we leerlingen goed rekenen?;
  • mijn inspiratie: het verbinden van mensen met opleiden en ontwikkelen. Ik zie veel kansen en probeer die op een effectieve wijze te verbinden met wat (wie) er al is.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • ​betrokken als expert bij Passende Perspectieven voor het (speciaal) basisonderwijs;
  • mede-ontwikkelaar van Passende Perspectieven voor het praktijkonderwijs, vmbo en mbo;
  • voorlichter van Passende Perspectieven op conferenties van de Steunpunten taal en rekenen en CPS, en op studiedagen (van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden);
  • adviseur bij het gebruiken en implementeren van Passende Perspectieven in de praktijk en bij de doorlopende leerlijnen po-vo.