Yvonne van der Eerden

19-1-2016
Onderwijsadviseur, rekenspecialist
OBD Noordwest 


Expertise

  • praktische onderwijservaring in PO, SBAO, Pro, SWV, nascholing HBO;
  • rekenspecialist OBD Noordwest in PO, S(BA)O, Pro en VMBO. Werkzaamheden: verbeterprojecten, nascholingen rekenen en wiskunde,  netwerk rekencoördinatoren;
  • expert bij School aan Zet, eerder bij de landelijke rekenpilots van de PO Raad.

Ervaring Passende Perspectieven Rekenen

  • begeleiding van scholen in het SBAO, PO;
  • voorlichting Passende Perspectieven;​​​
  • uitwerking leerroutes voor individuele leerlingen;
  • lid van de expertgroep Passende Perspectieven.