310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Doelenlijsten rekenen

22-12-2015

​​​​Soms is het nodig keuzes in na te streven doelen te maken. Doelenlijsten helpen bij het maken van die keuzes. Aan de hand van de doelenlijsten krijgt u per leerroute een beeld welke doelen prioriteit hebben en welke minder. Voor alle domeinen zijn doelenlijsten ontwikkeld. In totaal betreft het 11 doelenlijs​ten.