310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Leerroutes taal

22-12-2015

​​​Overzicht van leerroutes

Het project Passende perspectieven wil intern begeleiders (ib'ers), taalcoördinatoren en leraren ondersteunen bij het maken van (inhoudelijke) keuzes. Bijvoorbeeld voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld en waar de school nu voor de vraag staat wat een passend aanbod is voor deze leerlingen. Deze inhoudelijke keuzes zijn omschreven in de vorm van drie leerroutes, die in de deze publicatie worden toegelicht. De leerroutes vindt u per taaldomein in de bijlagen. De leerroutes geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het oog op hun vervolgonderwijs. Zo kan de school werken aan landelijke, hoge doelen, maar wel op die onderdelen die perspectief bieden voor deze leerlingen.

Leerroutes op A3-formaat

Het opbrengstgericht werken en maken van keuzes is een proces waarbij vaak meerdere mensen binnen uw team betrokken zijn. De leerroutes op ​A3-formaat bieden de mogelijkheid om met elkaar deze inhoudelijke discussie te voeren.