310x80.png
Sector
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • So
Leerplankundig thema
 • Passend onderwijs
Trefwoorden
 • Passende perspectieven

Gebruiksmogelijkheden

12-4-2016

We kennen allemaal de dyslectische leerlingen die meer tijd nodig hebben om een tekst te lezen of meer moeten oefenen om de spellingsregels toe te passen. Zij zijn echt niet de enige leerlingen die vanuit hun taal- of algemene ontwikkelingsproblematiek moeite hebben met bepaalde onderdelen van taal, spelling en/of lezen. Ook leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of autisme lopen tegen specifieke problemen aan en kunnen baat hebben bij aanpassingen of ondersteuning in het taal-leesonderwijs. Maatwerkaanpassingen bieden leerkrachten en ib-ers van reguliere basisscholen en scholen voor s(b)o concrete suggesties voor aanpassingen of ondersteuning in het taal-leesonderwijs, die zij voor leerlingen met verschillende problematieken kunnen inzetten.

"Maatwerkaanpassingen" kent de volgende gebruiksmogelijkheden:

 • Ontwikkelingsperspectief

  het biedt de intern begeleider houvast bij het uitschrijven van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

 • Voorbereiden van het groepsplan

  leerkrachten kunnen de tips opnemen in het groepsplan, voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen.

 • Schoolbeleid

  intern begeleiders kunnen de tips gebruiken bij het ontwikkelen van schoolbeleid, bijvoorbeeld rondom passend onderwijs.

 • Achtergrondinformatie

  door de suggesties en tips te bekijken krijgt u een beter beeld van de moeilijkheden die een leerling kan ervaren. Dit kan zowel voor intern begeleiders, leerkrachten als ouders en andere betrokkenen interessant zijn.

Contactpersoon

 Dit hoort bij

 Zie ook