‚Äč310x80.png
Sector
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • So
Leerplankundig thema
 • Passend onderwijs
Trefwoorden
 • Passende perspectieven

Instructie

12-4-2016
Op welke manier u met de maatwerkaanpassingen wilt werken is afhankelijk van uw functie en van de manier van werken die op uw school gehanteerd wordt of die u zelf prettig vindt. Een ib'er zal er wellicht op een andere manier mee aan de slag gaan dan een leerkracht. Hieronder vindt u een stappenplan bij de maatwerkaanpassingen. 
 1. Kies het leerlingprofiel waarvoor u tips zoekt: tot nu toe zijn de aanpassingen per afzonderlijk profiel beschreven, dus voor leerlingen met een gecombineerd profiel moet u bij twee profielen kijken.
 2. Kies het taaldomein waarvoor u tips zoekt. Let op: spelling valt in het referentiekader onder het domein Schrijven.
 3. De tips zijn gericht op instructie, vorm en tijd, inhoud, omgeving en hulpmiddel. Als er niets is ingevuld zijn er geen specifieke aanpassingen voor dit leerlingprofiel.
 4. Bekijk of u de tips voor aanpassingen vindt passen bij uw leerling, groep of school en of u ze uitvoerbaar vindt in uw situatie.
 5. U hoeft niet alle aanpassingen tegelijk door te voeren: kies bijvoorbeeld wat het meest prioriteit heeft of wat het best haalbaar is in uw situatie.
 6. Als de aanpassingen ook relevant en bruikbaar zijn voor andere leerlingen, zet ze dan breder in.
 7. Evalueer na een afgesproken periode of de aanpassingen het gewenste effect hebben en bepaal wat u de volgende periode in zet voor deze leerling(en).
Contactpersoon

 Dit hoort bij