310x80.png
Sector
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo bovenbouw kb
 • vmbo onderbouw kb
 • So
Leerplankundig thema
 • Passend onderwijs
Trefwoorden
 • Passende perspectieven

Mondeling op maat

8-11-2017

"Mondeling op Maat" is een observatie-instrument dat scholen helpt om de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheden van leerlingen in het (speciaal) (basis) onderwijs in kaart te brengen. Met de gegevens uit het instrument kan onderwijs op maat bevorderd worden en wordt er een bijdrage verleend aan het doelgericht werken aan de mondeling taalvaardigheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Scholen geven aan dat ze het belangrijk vinden om meer doelgericht aan mondelinge taalvaardigheid te werken. Het goed kunnen luisteren, je mondeling kunnen uiten en het voeren van gesprekken zijn essentiële vaardigheden om succesvol te kunnen functioneren in de maatschappij. Mondelinge taalvaardigheden zijn voorwaardelijk voor het leren lezen en schrijven. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor het lezen en schrijven kunnen mondelinge taalvaardigheden belangrijk als compensatie zijn om tot leren te komen.

Door middel van observaties helpt het instrument "Mondeling op Maat" de ontwikkeling op het gebied van mondelinge taalvaardigheden van leerlingen in beeld te brengen. Idealiter wordt het instrument gedurende het jaar op drie observatiemomenten ingevuld door betrokken PO/S(B)O docenten. Met het instrument kunnen de vorderingen van 20 leerlingen door meerdere leerkrachten gevolgd worden.

Het instrument observeert op de volgende domeinen:

 • Luisteren
 • Gesprekken
 • Spreken
 • Taalbouwstenen.

Deze domeinen zijn uitgewerkt in doelen voor vijf verschillende (ontwikkelings)fasen.

Het instrument is ontwikkeld door SLO in samenwerking met scholen en (taal)experts. Mondeling op Maat is ook beschikbaar in de leerlijnmodule van ParnasSys.

Aan de slag met het instrument.