310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Profielschetsen rekenen

22-12-2015
​​​​In de profielschetsen nemen we leerlingen met een specifieke beperking als uitgangspunt. De bedoeling hiervan is om een impressie te geven van de problematiek waar leerlingen met specifieke beperkingen tegen aan kunnen lopen. De profielschetsen beginnen met een korte karakteristiek van de beperking, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan voor het leren rekenen. Vervolgens krijgt u een aantal tips waarmee u de leerlingen kunt ondersteunen. Voor specifieke didactische aanwijzingen kunt u in de leerroutes kijken. In de profielschetsen vindt u aanwijzingen in welke route de betreffende leerlingen doorgaans te vinden zijn.