310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Profielschetsen taal

22-12-2015
​​​Het project Passende perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau 1F voor
taal naar verwachting niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Het betreft een gedifferentieerde
groep, waarbij de reden waarom ze 1F niet halen kan verschillen. Sommige leerlingen
hebben (boven) gemiddelde capaciteiten, maar ook een beperking waardoor ze op een lager
taalniveau functioneren dan in hun cognitieve vermogen ligt. Deze beperking kan uitsluitend liggen op het gebied van taal, zoals bij ernstige spraak- en/ of taalmoeilijkheden (ESM) of dyslexie, of niet- taalspecifiek zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ADHD of autisme. Andere leerlingen hebben minder cognitieve capaciteiten en eindigen daardoor over de hele linie op een lager taalniveau dan de gemiddelde leerling. Uiteraard zijn er ook leerlingen bij wie een combinatie van factoren een rol speelt.
 
De pro​fielschetsen geven zicht op welke groepen leerlingen 1F niet halen en op welke taalonderdelen dat het geval is. Per profiel of beperking is er een korte karakteristiek van de beperking, waarna wordt ingezoomd op mogelijke gevolgen daarvan op de taalontwikkeling. Vervolgens krijgt u een aantal tips waarmee u de leerlingen kunt ondersteunen. Verder verwijzen we naar enkele belangrijke bronnen. In de profielschetsen vindt u eveneens aanwijzingen in welke route de betreffende leerlingen doorgaans te vinden zijn.