310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Wegwijzer taal

22-12-2015
​​​​​​​Opbrengstgericht werken wordt steeds meer gemeengoed in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De verwachting is dat deze manier van werken ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zal bijdragen aan het verbeteren van leerresultaten. Toch ligt daar voor veel scholen nog wel een vraag: hoe kunnen we hoge doelen stellen die tegelijk realistisch en haalbaar zijn én recht doen aan de ontwikkeling van een individuele leerling?

Met het Referentiekader Taal en Rekenen (Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2009) is er een landelijk instrument beschikbaar om te reflecteren op doelen die haalbaar zijn voor een grote groep leerlingen. De referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele referentieniveau 1F op 12-jarige leeftijd niet halen. Voor scholen met deze groepen leerlingen is Passende perspectieven bedoeld.

De Wegwijzer is een inleidende publicatie waarin staat beschreven:
  • ​Om welke leerlingen het gaat die 1F voor taal niet halen.
  • Wat de leerroutes taal inhouden.
  • Hoe ze tot stand zijn gekomen.
  • Hoe u de leerroutes taal en andere producten van Passende perspectieven kunt gebruiken.