310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo bovenbouw kb
  • vmbo onderbouw kb
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Passende perspectieven in de praktijk

27-6-2016

SLO heeft een implementatiemap taal/rekenen ontwikkeld voor onderwijsadviseurs, schoolbegeleiders en nascholers die met s(b)o-scholen werken aan schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering van taal-/ rekenonderwijs. De informatie is te gebruiken als richtlijn voor het begeleiden van s(b)o-scholen die willen werken volgens de visie en met de producten van Passende perspectieven.

Vragen?

Heeft u vragen over Passende perspectieven? Stel ze aan één van de experts van SLO.
Wilt u ondersteuning bij de invoering van Passende perspectieven? Neem contact op met één van de onderwijsadviseurs uit de regio, die ervaring heeft in het begeleiden van scholen op het gebied van taal/rekenen en Passende perspectieven.