310x80.png
Sector
  • Praktijkonderwijs
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Praktijkonderwijs

22-12-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het hele onderwijsveld, van primair en speciaal (basis-)onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs, heeft te maken met de referentieniveaus, dus ook het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. Vanuit deze achtergrond heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW gewerkt aan de ontwikkeling van leerroutes taal en rekenen met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden voor het praktijkonderwijs, en aan doelenoverzichten voor de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt.

Nu beschikbaar

SLO heeft samen met scholen en reken-wiskunde experts overzichten van de leerroutes A, B en C (op A3-formaat) bij de publicatie "Passende perspectieven praktijkonderwijs. Leerroutes rekenen" ontwikkeld. Een overzicht brengt globaal in beeld op welk moment aan welke doelen gewerkt kan worden. Deze overzichten, met een toelichting zijn nu beschikbaar. Zie voor meer informatie en de downloads onder 'Rekenen' aan de rechterkant.