310x80.png
Sector
  • Praktijkonderwijs
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Praktijkonderwijs

22-12-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. Vanuit deze achtergrond heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW gewerkt aan de ontwikkeling van leerroutes taal en rekenen met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden voor het praktijkonderwijs, en aan doelenoverzichten voor de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt.

Rekenen

In samenwerking met pro- scholen en reken-wiskunde experts zijn er leerroutes en leerroute-overzichten ontwikkeld voor de vier rekendomeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Lees het inspirerende artikel van een praktijkonderwijsschool (Praktijkonderwijs Parkstad Limburg) om inspiratie op te doen voor het gebruik van de leerroutes.

Taal

Er zijn leerroutes voor taal ontwikkeld voor de domeinen gespreken, spreken, luisteren, lezen en schrijven. De leerroutes geven een overzicht aan doelen en beschrijven wat voor deze leerlingen het meest belangrijk is om te leren. Lees het inspirerende artikel van een praktijkonderwijsschool (Praktijkonderwijs Parkstad Limburg) om inspiratie op te doen voor het gebruik van de leerroutes.