310x80.png
Sector
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo bovenbouw kb
  • vmbo onderbouw kb
  • So
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

Leerroutes taal en rekenen

8-4-2016
Op elke school en in iedere klas zitten wel leerlingen die moeite hebben met de fundamentele doelen van het Referentiekader taal en rekenen. Leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld, en die naar verwachting 1F of 2F niet zullen halen op het moment waarvan het van hen verwacht wordt. Voor hen zullen keuzes gemaakt moeten worden in het onderwijsaanbod. Hoe help je deze leerlingen een stapje verder?
 
Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom heeft SLO onder de noemer Passende Perspectieven samen met scholen en experts een aantal leerplanproducten voor taal en rekenen ontwikkeld. Voor zowel het po/sbo/so als praktijkonderwijs en vmbo b/k zijn er leerroutes en doelenoverzichten ontwikkeld die helpen bij het vaststellen van relevante en haalbare doelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en rekenen. Deze producten helpen ook bij het aanbrengen van een doorgaande lijn tussen de onderwijssectoren.​