310x80.png
Sector
  • Vmbo bovenbouw kb
  • vmbo onderbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo onderbouw bb
  • Vmbo
Vakgebied
  • Rekenen
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Passend onderwijs
Trefwoorden
  • Passende perspectieven

VMBO-bb/kb

16-2-2017
SLO heeft leerroutes voor taal en rekenen ontwikkeld om vmbo-scholen te ondersteunen. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen referentieniveau 2F te beheersen. Maar een deel van de (met name vmbo-bb en -kb)leerlingen heeft moeite dit te behalen. Zij komen het vmbo binnen met een niveau onder 1F en dienen in vier jaar tijd het vereiste eindniveau 2F te bereiken. De leerroutes hebben als doel om vmbo-b/k leerlingen met een achterstand op taal en/of rekenen een optimale weg te laten afleggen om niveau 2F te halen. Doelgericht werken en maatwerk zijn hierbij noodzakelijk.
 

Rekenen

Voor het vmbo-bb/kb zijn er twee leerroutes ontwikkeld; (1) die leidt tot referentieniveau 2F en (2) die voorbereidt op het afleggen van de rekentoets 2A. Voor beide leerroutes zijn er doelenlijsten gemaakt. Verder zijn er leerrouteoverzichten beschikbaar voor de vier rekendomeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Om inspiratie op te doen voor het gebruik van de leerroutes zijn er van twee scholen een interviewverslag opgetekend en is er een voorbeeld van een toets over het domein Verhoudingen beschikbaar.
 

Taal

Er zijn leerroutes voor taal ontwikkeld voor de domeinen lezen, mondelinge taalvaardigheid en schrijven. De leerroutes geven een overzicht aan doelen en beschrijven wat voor deze leerlingen het meest belangrijk is om te leren. Bij elke leerroute worden adviezen gegeven voor de vormgeving van het onderwijs. De adviezen gaan over het hoe en over wat werkt om deze leerlingen daarin verder te helpen.